وقت سفارت فرانسه

وقت سفارت فرانسه

برای دریافت ویزای شینگن فرانسه نیاز به مصاحبه در سفارت فرانسه دارید. مصاحبه از مراحل مهم اخذ ویزای شینگن است که سبب تایید شما توسط سفارت فرانسه می شود. برای مصاحبه سفارت فرانسه باید وقت ملاقات برای مصاحبه در سفارت فرانسه داشته باشید. سفارت فرانسه شامل چهار بخش سیاسی، بخش کنسولی، بخش همکاری های فرهنگی و بخش اقتصادی است. سفیر فرانسه در ایران آقای فرانسوا سنمو است. اقدامات مربوط به ویزا و ورود به فرانسه و صدور ویزای شینگن توسط بخش کنسولی سفارت فرانسه انجام می شود و رئیس این بخش آقای فردریک لوکور می باشد.
 
سفارت فرانسه
 
آدرس سفارت فرانسه: تهران، خیابان نوفل لوشاتو، پلاک 66-64 
ساعات کاری سفارت فرانسه: روز های یکشنبه تا پنج شنبه از ساعت 7:30 صبح تا 8 شب به جز روزهای تعطیل رسمی