کشف دارو بجای پایان نامه دکتری

کشف دارو بجای پایان نامه دکتری

چکیده:

کشف دارو بجای پایان نامه دکتری

03 بهمن 1397

كشف دارو به جای پايان‌نامه دكتری

۲۳ ژانويه ۱۹۱۸: ۱۰۱ سال پيش، در چنين روزی گِرترود بِل ايليِن در نيويورک زاده شد.

پدرش دندان‌پزشک و مانند مادرش از مهاجران لهستانی و ليتوانيايی بود.

۱۵ ساله بود كه پدربزرگش به بيماری سرطان درگذشت و گرترود را به اين صرافت انداخت كه شيمی بخواند و در راه كشف داروی ضد سرطان پژوهش كند.

۱۹ ساله بود كه به عنوان تنها دانشجوی زن در دانشگاه نيويورک نام‌نويسی كرد و چهار سال پس از آن كارشناس ارشد شيمی شد. اما چون كاری به او ندادند، نخست به عنوان دستيار آزمايشگاه و مدرس رشته شيمی، به رايگان در همان دانشگاه كار كرد.

با ورود آمريكا به صحنه جنگ جهانی دوم، به صنايع غذايی روی آورد و در اين راستا به طور غيرمستقيم به هم‌ميهنانش در جبهه‌ها ياری رساند.

۲۶ ساله بود كه همكاری‌اش را با جرج هيچينگس در يک شركت دارويی انگليسی آغاز كرد و ۴۰ سال تا هنگام بازنشستگی به پژوهش و كشف و توليد دارو ضد سرطان و بيماری ايدز پرداخت.

نخستين كشف او دارويی برای ايست پيشرفت سلول‌ها بود كه از آن با موفقيت برای درمان سرطان خون بهره گرفته و می‌گيرند.

خانم ايليِن سال‌ها روی رساله دكتری خود در باره داروهای ضد سرطانی كار می‌كرد، اما پژوهش و كشف دارو را از پايان‌نامه مهم‌تر می‌دانست و تنها به خاطر اين ترجيح، پايان‌نامه‌اش به انجام نرسيد، ولی به جای آن ۱۰ دارو عليه بيماری‌های سرطان، مالاريا و ايدز كشف و توليد كرد.

۷۰ ساله بود كه به همراه دو شيميدان و زيست‌شناس ديگر جايزه علمی نوبل را دريافت كرد.

در سخنرانی سپاسش در مراسم دريافت جايزه نوبل گفت: «اميدوارم خوب بيان كرده باشم كه هدف پيشنهادكنندگان شيمی‌درمانی تنها به دست آوردن دانش بيشتر نيست، بلكه ما می‌خواهيم پرده از رازهای طبيعت برداریم. انتخاب راه‌های تازه هدف ما خواهد ماند و راهنمای ما به سوی آينده در اين راستا، كشف راه‌های تازه برای درمان دردهاست.»

گرترود بِل ايليِن در ۸۱ سالگی در شهرک چاپِلهيل در ايالت نورث کارولینای شمالی آمريكا درگذشت.

 
TBI GROUP