۴۵ میلیون تومان، سقف پرداخت پول نقد در بانک‌های ایران

۴۵ میلیون تومان، سقف پرداخت پول نقد در بانک‌های ایران

چکیده:

پول نقد

23 اردیبهشت 1399

۴۵ میلیون تومان، سقف پرداخت پول نقد در بانک‌های ایران تعیین شد

بانک مرکزی ایران با صدور بخشنامه‌ای به بانک‌ها سقف پرداخت وجه نقد به مشتریان را در بانک‌ها و موسسات اعتباری سراسر ایران را ۴۵ میلیون تومان تعیین کرد.


 

TBI GROUP