آلمان1

۲۳ میلیارد یورو؛ رکورد هزینه‌های مرتبط با پناهجویی در آلمان

۲۳ میلیارد یورو؛ رکورد هزینه‌های مرتبط با پناهجویی در آلمان

چکیده:

آلمان2

31 اردیبهشت 1398

🔶 ۲۳ میلیارد یورو؛ رکورد هزینه‌های مرتبط با پناهجویی در آلمان

سهم هزینه‌های مرتبط با مسائل پناهجویی در بودجه فدرال آلمان هیچ‌گاه به اندازه سال گذشته نبوده است. دولت آلمان در سال گذشته میلادی ۲۳ میلیارد یورو برای همگرایی پناهجویان با جامعه در آلمان و مبارزه با عوامل پناهجویی در کشورهای مبدأ هزینه کرده است.

آنگونه که در یک سند دولتی در این باره آمده است، این رقم ۶,۱۰ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۷ است. در سال ۲۰۱۷ مجموع هزینه‌های دولت آلمان در تمامی حوزه‌های مربوط با مسئله پناهجویی تقریبا ۲۱ میلیارد یورو بود.