مرسدس بنز در آلمان

مرسدس بنز در آلمان

چکیده:

مرسدس بنز در آلمان

13 بهمن 1397

# گوشه‌ای از خط تولید مرسدس بنز در آلمان!
توصیه می‌کنم از دستش ندید.