مجلس به وزیر صنعت درباره تامین کالاهای اساسی اولتیماتوم داد

مجلس به وزیر صنعت درباره تامین کالاهای اساسی اولتیماتوم داد

چکیده:

وزیر صنعت

01 تیر 1398

مجلس به وزیر صنعت درباره تامین کالاهای اساسی اولتیماتوم داد

فاطمه حسینی، عضو کمیسیون اقتصادی از اولتیماتوم مجلس شورای اسلامی به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تامین کالاهای اساسی خبر داد.

او با اشاره به جلسه غیرعلنی هفته گذشته مجلس با رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و گزارش وزیر به خبرگزاری ایسنا گفت: «این گزارش برای نمایندگان مجلس قانع کننده نبود و نتوانست از اتخاذ رویکرد مناسب توسط این وزارتخانه در زمینه نحوه تامین کالاهای اساسی خبر دهد.»

فاطمه حسینی همچنین یادآوری کرد که سیاست فعلی دولت در این زمینه، نتیجه‌ای جز کاهش عدالت اجتماعی نداشته است.

مطالب مرتبط