باز هم بگومگو درباره میراث مایکل جکسون

باز هم بگومگو درباره میراث مایکل جکسون

چکیده:

مایکل جکسون

13 اسفند 1397

باز هم بگومگو درباره میراث مایکل جکسون
پخش مستندی در آمریکا که ادعاهایی درباره تعرض جنسی مایکل جکسون به کودکان را طرح می‌کند، بحث برسر میراث این سلطان پاپ را برسرزبان‌ها انداخته است. پس از مرگ او در سال۲۰۰۹، جکسون به ثروتمندترین ستاره درگذشته دنیا تبدیل شد.