اندازه گیری فشار خون با دوربین جلوی موبایل

اندازه گیری فشار خون با دوربین جلوی موبایل

چکیده:

اندازه گیری فشار خون با دوربین جلوی موبایل

03 شهریور 1398

اندازه گیری فشار خون با دوربین جلوی موبایل
محقق کانادایی Kang Leeمی گوید به زودی برای کنترل فشار خود به جای مراجعه به پزشک، می توانید از دوربین جلوی موبایلتان استفاده کنید. این محقق در نظر دارد اپلیکیشنی را طراحی کند تا ازتکنولوژی تصویربرداری نوری برخوردار باشد و از طریق عکس فرد بتواند به راحتی فشار او را اندازه بگیرد. 

 
مطالب مرتبط