سیاست مهاجرتی بریتانیا مانند استرالیا امتیازی می‌شود

سیاست مهاجرتی بریتانیا مانند استرالیا امتیازی می‌شود

چکیده:

سیاست مهاجرتی بریتانیا مانند استرالیا امتیازی می‌شود

02 شهریور 1398

سیاست مهاجرتی بریتانیا مانند استرالیا امتیازی می‌شود


دولت بریتانیا قصد دارد بلافاصله پس از اجرای برکسیت بدون توافق در تاریخ ۳۱ اکتبر آینده، رفت و آمد آزاد شهروندان میان این کشور و اتحادیه اروپا را منع کند اما بوریس جانسون، نخست‌وزیر این کشور می‌گوید با این حال سر دشمنی با مهاجران را ندارد.

دولت بریتانیا در زمان ترزا می، نخست وزیر پیشین گفته بود تنها در صورتی که این کشور بدون توافق برای دوران گذار از اتحادیه اروپا خارج شود، ممکن است منع آمد و شد با اروپا را «هر چه سریع‌تر» اجرا کند.
مطالب مرتبط