اولین دیوار فولادی بلند اروپا در مرز لیتوانی و بلاروس

اولین دیوار فولادی بلند اروپا در مرز لیتوانی و بلاروس

چکیده:

اولین دیوار فولادی بلند اروپا در مرز لیتوانی و بلاروس

16 آبان 1400

💢اولین دیوار فولادی بلند اروپا در مرز لیتوانی و بلاروس برای ممانعت از ورود پناهجویان
لیتوانی بخشی از دیوار بلند فولادی در مرز خود با بلاروس را کشید تا جلوی ورود مهاجران از خاورمیانه و سایر مناطق به اروپا را بگیرد.
اتحادیه اروپا بلاروس را متهم می‌کند که عامدانه مهاجران را تشویق می‌کند تا از طریق این کشور خود را به کشورهای عضو اتحادیه اروپا یعنی لهستان، لیتوانی و لتونی برسانند.
WWW.VAKILVISA.COM
با ما در تماس باشید