سه قانون جديد تحت بررسى دانمارک

سه قانون جديد تحت بررسى دانمارک

چکیده:

اگر كسى بيشتر از ٣ سال در دانمارك زندگى كرده باشد.......

27 مرداد 1398

سه قانون جديد تحت بررسى دانمارک 

اگر كسى بيشتر از ٣ سال در دانمارك زندگى كرده باشد، هنگام رفتن به دكتر در صورت نياز به مترجم بايد خود هزينه مترجم را بپردازد. 

اين قانون به خاطر به خطر افتاد جان بعضى از مريضان بعلت نداشتن پول كافى براى پرداختن به مترجم، قرار است منحل شود.

قوانين بر اين قرار است كه كسانى كه ٥ سال در دانمارك زندگى كرده اند اجازه استفاده از كورس IGU براى ورود به بازار كار را دارند اما اين قانون نيز قرار است منحل شود. 

در صورت منحل شدن اين قانون، كسانى كه بيش از ٥ سال در دانمارك زندگى كرده اند نيز مى توانند از مزييت IGU براى ورود به بازار كار خوردار شوند.

كسانى كه پاسپورت دانماركى دارند میتوانند راحتتر همسر خود را وارد اين كشور كنند.مطالب مرتبط