آینده شغلی پرستاران در آلمان

آینده شغلی پرستاران در آلمان

چکیده:

کشور آلمان یکی از پیشرفته ...

26 مرداد 1398

کار_در_آلمان
مشاغل_مورد_نیاز
پرستار

کشور آلمان یکی از پیشرفته ترین کشور های اروپا از لحاظ سیستم پزشکی و بالینی میباشد. با توجه به تعدد بیمارستان ها، کلینیک ها و سازمان های مراقبت از سالمندان، نیاز به نیروی پرستار متخصص رو به افزایش است. 

طبق گزارش آژانس فدرال کار المان (Bundesamt für Arbeit) به ازاء هر 100 فرصت شغلی پرستاری، تنها 29 فرد واجد شرایط در المان وجود دارد. از این رو پیدا کردن پرستار حرفه ای و متخصص در المان تبدیل به یک چالش شده است.

برای حل این معضل دولت آلمان دو راهکار اتخاذ کرده است:
1. اصلاحات سیستم آموزش پرستاری
2. استخدام نیروی پرستار از خارج از کشور

پرستاران خارجی که قصد کار کردن در کشور المان را دارند باید مدارکشان را در شهری که قصد کار کردن در آن دارند معادل سازی و تایید کنند. در صورت تایید در هر شهری، در کل کشور اجازه کار به عنوان پرستار دارند.

 
مطالب مرتبط