انواع کمک هزینه های تحصیلی

انواع کمک هزینه های تحصیلی

چکیده:

تحصیلی

23 اردیبهشت 1399

🎓انواع کمک هزینه های تحصیلی 


✳️ کمک هزینه (Scholarship ): به معنی بورسیه می باشد که جهت پوشش دادن هزینه های تحصیلی مورد استفاده قرار می گیرد . زمان اقدام برای بورسیه ها معمولا متفاوت از زمان پذیرش است .

✳️ فول فاند Full Fund: کمک هزینه هایی است تمامی هزینه های دانشجو را پوشش می دهد و دریافت آن به شرایط شما بستگی دارد 

✳️کمک هزینه Tuition Waiver: با دریافت این کمک هزینه، از پرداخت شهریه معاف می شوید .

✳️کمک هزینه Research Fellowship: این کمک هزینه مانند Scholarship می باشد و به شخصی تعلق میگیرد که تحقیقاتش در زمینه خاصی از رشته مورد نظرش تمرکز دارد.

✳️ وام Loan: همان وام است ، یعنی پولی که از دانشگاه دریافت می کنید و بر اساس قرارداد مشخص باید آن را (معمولا پس از پایان تحصیل) پس بدهید که معمولا وام به دانشجویان بومی تعلق میگیرد.

 

TBI GROUP


 
مطالب مرتبط