آمریکا ویزا

قوانین جدید صدور ویزای آمریکا

قوانین جدید صدور ویزای آمریکا

چکیده:

ویزا

12 خرداد 1398

قوانین جدید صدور ویزای آمریکا

 

آمریکا تاکید کرد همه کسانی که خواهان روادید این کشور هستند باید آدرس صفحات شخصی خود در شبکه های اجتماعی را اعلام کنند

قوانین جدید صدور روادید آمریکا تقریبا برای تمامی متقاضیان روادید مهاجرتی و غیر مهاجرتی اعمال می شود و بر اساس برآورد وزارت امور خارجه آمریکا بر 710 هزار متقاضی روادید مهاجرتی و 14 میلیون متقاضی روادید غیر مهاجرتی -از جمله افرادی که قصد آنها تجارت یا تحصیل در آمریکا است- تاثیر می گذارد

در فرم های جدید متقاضیان روادید آمریکا، شماری از اسامی شبکه های اجتماعی مختلف وجود دارد و متقاضی باید تمامی نام های کاربری که در پنج سال گذشته در اختیار داشته اند را مطرح کند

علاوه بر تاریخچه عضویت در شبکه های اجتماعی، از متقاضیان روادید آمریکا اکنون درخواست می شود تا اطلاعات شماره تلفن ها، آدرس های ایمیل و وضعیت مسافرت های بین المللی در طول پنج سال گذشته مطرح شوند  

مطالب مرتبط